מימוש זכויות רפואיות ומשפטיות

 

מימוש זכויות רפואיות ומשפטיות

סיפור שהיה כך היה...
ג' סבל מקוצר ראייה חמור מגיל יחסית צעיר. קוצר הראיה החמיר עם השנים, עד כי הפך לעיוור לחלוטין. במסגרת עבודתו, ג' נדרש לעבוד מול קהל, ולכן מטבע הדברים עיוורנו פגע משמעותית ביכולתו לבצע את עבודתו ולהתפרנס. תחילה, משך מספר שנים, וחרף הפצרות חוזרות ונשנות מצד משפחתו וחבריו, ג' לא פנה לביטוח הלאומי ולא דרש שיכירו בנכותו, הן משום שהתבייש במצבו וחשש מההליך הסבוך, והן משום שלא ידע על קיומן של זכויות רבות המגיעות לו בשל העיוורון ממנו סבל. בשנת 2010 לאחר כ- 21 שנים במהלכן סבל מקוצר ראיה, פנה ג' לביטוח הלאומי לבדו, ללא כל ייצוג או סיוע וקיבל כמעט מיד תעודת עיוור.

על אף שהחוק מאפשר לביטוח לאומי להכיר בנכותו של אדם, גם רטרואקטיבית (עד 6 שנים אחורה) ולזכותו מתשלומי מס ששילם בשנים אלו, ובגלל שג' פנה לבד וללא סיוע משפטי מקצועי לביטוח הלאומי, התוצאה הייתה שנכותו הוכרה רק משנת 2009 ולא משנת 2002. זאת בין היתר כתוצאה מכך שלוועדה שדנה בעניינו מטעם ביטוח לאומי, לא הוצג התיעוד הרפואי הרלוונטי, ועל כן, הועדה לא בחנה את הרקע של ג' או אופי מקצועו ואי יכולתו לבצע עבודתו, בהקשר לנכותו. קביעה זו של הוועדה שקבעה נכות רטרואקטיבית רק לשנה קודם לכן ולא 6 שנים כפי שהיה זכאי ג', השפיעה גם על זכאותו של ג' לפטור מתשלום מס הכנסה, לו הוא היה זכאי ע"פ חוק בשל העיוורון. לדבר מן הסתם משמעויות כלכליות מרחיקות לכת, ובמקרה של ג' היה מדובר על לא מעט כסף.

ג' הגיע למשרדנו וביקש עזרתנו על מנת לשנות את החלטת הועדה, כך שנכותו תוכר עם תחולה של 6 שנים רטרואקטיבית. בהתאם, אנו פעלנו במהירות להגשת ערר על החלטת הועדה בתוך המועדים הקבועים בחוק, וליווינו את ג' לדיון בפני ועדת הערר של ביטוח לאומי. במסגרת וועדת הערר, שבנו על הטענות שהועלו בערר והפנינו את הועדה לתיעוד הרפואי ולחוות הדעת אשר צורפה לערר בהנחייתנו. הערר התקבל, וכך בהמשך פנינו עם תוצאת הערר למס הכנסה וקיבלנו החזר רטרואקטיבי 6 שנים אחורנית, סכומים שמגיעים לכדי מאות אלפי שקלים.

ג' לא היחיד!
חשוב להדגיש כי ג' אינו היחיד. רבים אינם מודעים לכך, במקרים שונים של נכות, מוות במשפחה, משבר אישי, ליקוי גופני, שכלי או נפשי שארע מחמת תאונה, מחלה או עוולת צד שלישי הם עשויים להיות זכאים לזכויות שונות מגופים שונים. זכויות אשר עשויות להקנות כסף, הקלות שונות, הטבות והכרה במצבם.

הגופים החייבים בזכויות רפואיות ומשפטיות
בין הגופים אשר עשויים להיות חייבים במתן זכויות נמנים כמו במקרה של ג' המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה, אך לא רק. גם רשויות מקומיות, מקומות עבודה, משרד הביטחון, חברות הביטוח ועוד, מעניקים זכויות מסוימות בהתאם לתנאי הזכאות המוגדרים על ידם. זכויות אלו, עשויות לבוא לידי ביטוי בקצבאות חד פעמיות או קבועות, הקלות במס כמו במקרה של ג', או סיוע ברכישת עזרים רפואיים ואחרים.

הזכויות אשר להן אנו עשויים להיות זכאים
בין הזכויות אשר להם אדם עשוי להיות זכאי, נמנות גמלאות שונות ע"פ חוק ביטוח לאומי (אשר מצריכות לרוב הופעה בפני וועדה רפואית כמו במקרה של ג'), הכרה באחוזי נכות ע"י מוסדות המדינה השונים, תגמולים וקצבאות מהמחלקות השונות במוסד לביטוח לאומי (לרבות ממחלקת נכות כללית, גמלת ילד נכה, סיעוד, שירותים מיוחדים וכו'), זכאות לסיעוד על חשבון המדינה או בהשתתפותה, זכאות לפיצוי מכוח חוק הגזזת, הקלות ופטור ממס הכנסה, החזרי מס עקב נכות (עד 6 שנים רטרואקטיבית) ממס הכנסה, תגמולים שונים עקב מחלות מקצוע, פגיעות בעבודה או תאונות עבודה ועוד.

הדרך למימוש הזכויות

אז למה רבים נמנעים מלממש את זכויותיהם? הקושי מתחיל בדרך כלל כאשר האדם אשר מבקש לממש את זכויותיו נתקל בפרוצדורה מורכבת המלווה בבירוקרטיה, פקידים, ריבוי טפסים, הופעה בפני וועדות רפואיות, וכו'. אחרים, כמו ג', נמנעים מלממש זכויותיהם נוכח הסרבול והקושי הפוטנציאלי הטמונים בהליך מסוג זה. על כן, חשוב שמי שמעוניין לממש את זכויותיו, יתקשר לשם כך עם גורמים מורשים ובעלי ניסיון, אשר יוכלו לאתר במהרה את הזכויות להן הוא עשוי להיות זכאי.

חשוב להיוועץ באיש מקצוע
במקרה של ג', התערבות מהירה ואפקטיבית של עו"ד הייתה הכרחית לצורך השגת המטרה המיטבית ומימוש מלא הזכויות. לולא מעורבות זו, שנעשתה ממש ברגע האחרון ג' היה מפסיד החזרי מס בשווי מאות אלפי שקלים, להם היה זכאי מכורח מצבו.

על מנת לאתר את הזכויות הספציפיות להן אתם עשויים להיות זכאים, מומלץ לקיים היוועצות בנושא עם עורך דין, ולעיתים כמו במקרה של ג', אף להיעזר בשירותיו של רופא לשם קבלת חוות דעת מתאימה.

בכל מקרה, על מנת למקסם את הליך מיצוי ומימוש הזכויות המשפטיות והרפואיות, קיימת חשיבות גבוהה לכך שהמטפל בנושא מימוש הזכויות יהיה עורך דין מורשה ומנוסה אשר רשאי על פי חוק לבצע את הפעולות הנדרשות אשר יוחדו לעורכי דין, כגון ניהול הליכים והופעה בפני בית המשפט. יצוין, כי במקרים רבים פעולות אלו עשויות להיות הכרחיות לצורך מיצוי הליך מימוש הזכויות באופן מקסימאלי ועל מנת שיושגו בהליך תוצאות מיטביות.

יותר טוב מאוחר מאשר לעולם לא...
בזכות התערבות מהירה שנעשתה ממש ברגע האחרון, ג' הצליח להשיג את מלא מטרותיו ולממש את זכויותיו במלואן, אך לצערנו, לא כולם מצליחים. על אף שלא ניתן לאמוד את אורך זמן הטיפול בכל מקרה לגופו וכמובן שלא כל מקרה מניב זכויות, חשוב לזכור כי על מקרים מסוימים וזכויות שונות קיימת התיישנות על פי דין ובחלוף תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לא ניתן עוד לממש את הזכות.

כך, במקרים מסוימים, האפשרות למשש את הזכות הינה יחידה, ולא ניתנת הזדמנות שנייה. לכן, אם ברצונכם לבדוק את זכאותכם לזכויות כלשהן, מומלץ לעשות זאת בהקדם האפשרי על מנת שלא לאבד את ההזדמנות לממשן.